Nieuws

Bitcoin staat aan de vooravond van een enorme koersstijging. Dat was een van de onderwerpen van de nieuwste aflevering van Crypto Trader, een show van CNBC. Raz Gerber praat daar over de impact van het afnemende aanbod aan nieuwe bitcoin in de komende jaren.

En spoiler: dat is een heel positieve impact.

Bitcoin halving maakt bitcoin schaarser dan goud

Raz Gerber: ‘In mei 2020 ondergaat bitcoin een halving. De inflatie van bitcoin gaat dan gelijk op met die van goud, die is nu ongeveer 1,7 procent. Vier jaar later wordt bitcoin schaarser dan goud. De inflatie van bitcoin is dan nog maar 0,8 of 0,9 procent.’

Hierna trekt Gerber, hij werkt voor databedrijf Dremio, de vergelijking met goud. Vóór de jaren zeventig was de waarde van de Amerikaanse dollar nog gekoppeld aan goud:

‘Het is nu 48 jaar geleden dat Nixon de dollar heeft losgekoppeld van de gold standard. Dit wordt ook wel de Nixon shock genoemd. Kijk je naar de prijs van goud, dan zie je dat deze niet meteen is gestegen na de Nixon shock. Dat duurde nog wel een tijdje. Maar acht jaar later is goud ruim zestien keer over de kop gegaan, vergeleken met de Amerikaanse dollar.’

‘In de zomer van ‘71 was goud nog maar 40 dollar waard. Vandaag de dag is het 1.500 dollar waard. Do the math. De Amerikaanse dollar is ruim 95 procent in waarde gedaald in vergelijking met goud.’

 


De Nakamoto shock komt eraan

Volgens Gerber volgt bitcoin in de toekomst hetzelfde pad als goud in 1970. Hij vergelijkt de bitcoin block halving met de Nixon shock:

‘Ik geloof dat de Nakamoto shock in de komende jaren kan gaan komen. Het zal waarschijnlijk nog een jaar of drie duren voordat we hier iets van merken. Met bitcoin hebben we een asset die steeds schaarser wordt, eigenlijk om de tien minuten zelfs. En als dat gebeurt, dan kan deze Nakamoto shock het equivalent zijn van de Nixon shock bijna vijftig jaar later.’

Plan B heeft er dezelfde kijk op

Gerber’s kijk op het afnemende aanbod van bitcoin en de prijsontwikkeling lijkt op die van Plan B. Dat is een Twitteraar die het stock-to-flow-ratio op bitcoin heeft toegepast. Het stock-to-flowmodel wordt doorgaans gebruikt om de prijs van goud te voorspellen, en deze past heel nauwkeurig op de koers van bitcoin:

Wilt u beleggen in goud? Dan zijn er verschillende opties om te overwegen. U kunt fysiek goud kopen in de vorm van munten en baren, maar u kunt ook beleggen in goudmijnen. En binnen de goudmijnsector kunnen we ook nog het onderscheid maken tussen de grote producerende goudmijnen en de zogeheten juniors en exploratiebedrijven. Dit zijn bedrijven die nog niet veel goud produceren, maar die wel veel potentie hebben om te groeien.

Als belegger moet u de afweging maken tussen risico en rendement. Een belegging in fysiek goud brengt veel minder risico’s met zich mee dan een belegging in een goudmijn, maar daar staat tegenover dat een goudmijn potentieel veel meer rendement oplevert. Men spreekt ook wel van een hefboom op de goudprijs, omdat de winstmarge bij een stijging van de goudprijs veel sneller toeneemt. Een kleine verandering in de goudprijs heeft dus veel meer impact op de winstgevendheid van een goudmijn dan op de waarde van gouden munten of goudbaren.

GOUD VERSUS GOUDMIJNEN

Een goudmijn lijkt dus een hefboom op de goudprijs, maar dat is niet het volledige verhaal. De waarde van een goudmijnaandeel wordt ook door externe factoren beïnvloedt, zoals de personeelskosten, productiekosten en het risico van natuurrampen. Ook vormt de overheid een tegenpartij risico, omdat goudmijnen een vergunning moeten hebben. Daarvoor betalen mijnen een bepaald bedrag aan de overheid, zogeheten royalties. Ook kan de overheid bepaalde eisen stellen aan de milieubelasting van een goudmijn, wat kosten met zich meebrengt.

Beleggen in goudmijnen is dus veel risicovoller dan een belegging in fysiek goud. En dat blijkt ook wel als we de koersontwikkeling van de laatste jaren bestuderen. Sinds eind 2009 is de waarde van goud in dollars met ruim 30% gestegen, terwijl de waarde van goudmijnaandelen bijna halveerde. Vanaf de top daalde de goudprijs in deze periode met maximaal 45%, terwijl de grote goudmijnen (GDX) vanaf de top 79% van hun waarde verloren. De zogeheten juniors (GDXJ) deden het nog slechter met een maximale daling van 88% vanaf de top.

Beleggen in goudmijnaandelen levert een beter rendement op wanneer de goudprijs stijgt, maar daar staat een veel hoger risico tegenover. Zelfs met dividend deden goudmijnen het op de langere termijn minder goed dan het goud zelf. Daar komt bij dat fysiek goud geen tegenpartij risico kent. Zoekt u een alternatief voor spaargeld en wilt u weinig risico nemen? Dan verdient een belegging in fysiek goud de voorkeur. Ook lijkt dit voor de langere termijn de meest veilige keuze.

Bent u bereid meer risico te accepteren, dan kunnen goudmijnaandelen interessant zijn. Historisch gezien stijgt de waarde van de goudmijnaandelen in een opwaartse markt namelijk sneller dan de goudprijs zelf. Dat was ook de afgelopen jaren het geval, zoals onderstaande grafiek laat zien. Sinds begin 2016 is de goudprijs in dollars met bijna 38% gestegen, terwijl de goudmijnaandelen in dezelfde periode bijna verdubbelden.